Αναθέσαμε στην ομάδα ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό project που έπρεπε να ολοκληρωθεί σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το αποτέλεσμα ήταν απλά μοναδικό, το φέρανε εις πέρας γρήγορα και  ανταμειφθήκαμε πλήρως ως επιχείρηση.